Jandarma; Her Zaman Yurt, Ulus ve Cumhuriyete Aşk ve Sadakatle bağlı, Tevazu, Fedakarlık ve Feragat Örneği Bir Kanun Ordusudur.
Mustafa Kemal Atatürk

İHALE İLANI

           Anıttepe Askeri Gazino Müdürlüğünün hizmet kalitesinin artırılması maksadıyla Anıttepe Askeri Gazino Müdürlüğü hizmet binası ile nizamiye arasında bulunan boş alanın otopark haline getirilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

             İhaleye girmeye istekli olanlar yapılacak işe ait şartnameleri 100,00 (yüz) TL karşılığında temin edebilirler.

            İhaleye katılmak için gerekli belgeler 13 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 14:15’e kadar Korkut Reis Mah. Yeşilırmak Cad. No:3 Maltepe-Çankaya/ANKARA adresindeki Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürlüğünün Evrak memurluğuna elden teslim edilebilecek veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilecektir.   

             İhale 13 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 14:30’da yapılacaktır.