Vakfımıza Vergi Muafiyet Tanınmıştır.

Jandarma Asayiş Vakfına Cumhurbaşkanlığının 12 Kasım gün ve 3195 sayılı kararıyla vergi muafiyeti tanınmıştır. Bu kapsamda Vakfımıza makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının , o yıla ait kurum kazancının %5ine kadar olan kısmı, kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.