Çakırsöğüt.J.Komd.Tug.K.lığı J.Sos.Tes.Md.lüğüne ait (36) odalı misafirhanenin mefruşat malzeme ihtiyaçlarının temini ihalesi

İHALE İLANI: Çakırsöğüt.J.Komd.Tug.K.lığı J.Sos.Tes.Md.lüğüne ait (36) odalı misafirhanenin mefruşat malzeme ihtiyaçlarının temini ihalesi İHALE TARİHİ: 13 Eylül 2022 Salı SAAT: 10:00 İhaleye katılmak için gerekli belgeler 13 Eylül 2022 Salı günü saat 10:00’ e kadar Korkutreis Mah. Yeşilırmak Cad. No:3 Maltepe-Çankaya ANKARA adresindeki Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürlüğünün Evrak Memurluğuna elden teslim edebilecek veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilecektir. Teklif edilen bedelin %3 ünden