İHALE İLANI:

 

Adana İli Seyhan İlçe J.K.lığı ve Yüreğir – Yunusoğlu J. Krk. K.lığı hizmet binası odalarında kullanılmak üzere, ihtiyaç duyulan mefruşat malzemelerinin alımı işi ihalesi yapılacaktır.

 

İHALE TARİHİ: 21 Haziran 2021 Pazartesi

SAAT: 14:00

Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacaktır.İhaleye katılmak için gerekli belgeler 21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 13:45’ e kadar Korkutreis Mah. Yeşilırmak Cad. No:3 Maltepe-Çankaya ANKARA adresindeki Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürlüğünün Evrak Memurluğuna elden teslim edebilecek veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilecektir.

İhale Usulü: Kapalı Teklif Usulü olup Açık Eksiltme ile devam edilecektir.

İhale dokümanı, Korkut Reis Mah. Yeşilırmak Cad. No:3 Kat:6 Maltepe/Çankaya/ANKARA adresinde inceleyebilir. Ayrıca ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını temin edebilmeleri için Jandarma Asayiş Vakfı’nın T.C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi 3653668-5002 numaralı hesabına 150,00 TL yatırması ve dekontunun bir suretinin veya fotokopisinin Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi gerekmektedir.