Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kantin Başkanlığınca işletilen vardiya yatakhanesinin mefruşat ihtiyacının alım ihalesi.

İHALE İLANI:

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kantin Başkanlığınca işletilen vardiya yatakhanesinin mefruşat ihtiyacının alım ihalesi.

İHALE TARİHİ: 17 Mart 2022 Perşembe

SAAT: 14:00

 

İhaleye katılmak için gerekli belgeler 17 Mart 2022 Perşembe günü saat 13:45’ e kadar Korkutreis Mah. Yeşilırmak Cad. No:3 Maltepe-Çankaya ANKARA adresindeki Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürlüğünün Evrak Memurluğuna elden teslim edebilecek veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilecektir.

Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacaktır.

İhale Usulü: Kapalı Teklif Usulü olup Açık Eksiltme ile devam edilecektir.

İhale dokümanı, Korkut Reis Mah. Yeşilırmak Cad. No:3 Kat:6 Maltepe/Çankaya/ANKARA adresinde inceleyebilir. Ayrıca ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını temin edebilmeleri için Jandarma Asayiş Vakfı’nın T.C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi 3653668-5002 numaralı hesabına 250,00 TL yatırması ve dekontunun bir suretinin veya fotokopisinin Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

MALZEME LİSTESİ
S.NU. MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI BİRİMİ
1 BUZDOLABI 72 ADET
2 YATAK 74 ADET