Vakfın Gelirleri

  • Bağışlar
  • İştiraklerden elde edilen gelirler
  • Finansal gelirler
  • Kira gelirleri